Facebook

Prankish - synonyms

Total 23 synonym synonyms found for prankish.

elvish

full of mischief

high-spirited

mischief-loving

pranksome

pranky

trickish

tricksy